Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Βάρης 101, Βάρη, 166 72
Αθήνα, Αττική

Email:  info@exotiq.gr
Τηλ:  210 8956801
Τηλ:  210 8957187

Exotiq Collection


Η εταιρεία μας “Exotiq Collection” αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη στον τομέα της.
Έχοντας το Know How, ακολουθούμε τα υψηλότερα standard της παγκόσμιας αγοράς. Ειδικευόμαστε στις εξωτερικές οικολογικές κατασκευές.Μπορούμε και αναλαμβάνουμε με επιτυχία οποιουδήποτε μεγέθους και βαθμού δυσκολίας project.

Φόρμα Επικοινωνίας