Ειδικές Κατασκευές: Αποδυτήρια Παραλίας, Ντουσιέρες Παραλίας

Οι περισσότερες από τις κάτωθι κατασκευές είναι απαραίτητες για τον χαρακτηρισμό «Γαλάζια Σημαία» στις παραλίες.