Επισκευές Ξύλινων Κατασκευών

Οι σημερινοί επιχειρηματίες, αλλά και οι ιδιώτες, για να προτιμήσουν τα προϊόντα μιας εταιρείας κρίνουν ως βασικό στοιχείο το After-Sales service.

Στον τομέα μας, που οι καιρικές συνθήκες και ο χρόνος επηρεάζουν τα προϊόντα, έχουμε πλήρες και άμεσο service κάθε στιγμή επί εννέα μήνες ετησίως (εκτός Απριλίου - Μαϊου - Ιουνίου) για όλη την γκάμα των κατασκευών μας αλλά και των επίπλων μας.